Nghiên cứu khả năng định vị điểm bằng camera của máy GNSS-RTK HITarget
Research on camera positioning capabilities of GNSS-RTK HI-Target receivers

Trần Thanh Sơn, Lê Thị Liên, Hoàng Văn Tuấn

Tóm tắt
Hệ thống GNSS RTK định vị bằng Camera là hệ thống GNSS đột phá, được trang bị máy ảnh kép chuyên nghiệp, vRTK là sản phẩm máy thu RTK trực quan, trọng lượng nhẹ và sáng tạo đầu tiên của Hi-Target, không chỉ cho phép khảo sát hình ảnh không cần tiếp cận mục tiêu, vượt qua các ràng buộc khách quan của công việc trước đó mà còn cải thiện tốc độ của việc theo dõi với chức năng xác định trực tiếp (Live View Stakeout). Nó cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của người dùng kỹ thuật. Đây là đột phá mới trong công nghệ GNSS 2 tần, hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu về chức năng này. Bài báo thực hiện các khảo sát thực tế nhằm so sánh, đánh giá khả năng định vị điểm bằng Camera tích hợp trên đầu thu GNSS 2 tần số nhằm mục tiêu cụ thể hóa các tính năng được giới thiệu của các máy GNSS 2 tần Hi-Target, từ đó đưa ra quy trình thực hiện, phạm vi áp dụng cho các dòng máy tương tự.

ABSTRACT:  GNSS RTK camera positioning system is a breakthrough GNSS system, equipped with a professional dual camera, vRTK is Hi-Target's first innovative and lightweight visual RTK receiver, which not only allows to survey images without approaching thetarget, overcoming the objective constraints of the previous work, but also improves the speed of tracking withlive identification (Live View Stakeout). It significantly improves thework efficiency oftechnical users. Thisis a new breakthrough in 2-frequency GNSS technology, currentlythere is not much research onthis function. The article conducts practical surveys to compare and evaluate the ability to locate points with the camera integrated on the 2-frequency GNSS receiver in orderto concretize the introduced features of the Hi-Target 2-frequency  GNSS machines (receivers), therebyproviding the implementation process and scope applicable tosimilar models.  
Keywords: 2-frequency receiver, point positioning, GNSS camera. 

 

Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Vọng Thành (2000). Trắc địa ảnh - phần đoán đọc điều vẽ ảnh, Nhà xuất bản giao thông vận tải - Hà Nội. 2. Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa. Trắc địa cơ sở - Tập 1 (Tái bản 2020), Nhà XB Xây Dựng. 268p. 3. Phạm Vọng Thành. Công nghệ tích hợp Viễn thám và GIS trong quản lý Đất đai. Bài giảng ĐH Mỏ Địa chất (2000) 4. Nguyễn Đại Đồng cùng nnk. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy định kỹ thuật bay chụp và xử lý ảnh từ thiết bị bay không người lái phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ 2021, Mã số: TNMT.2018.07.01. Hà Nội 2021, 205 p. 5. Szymon Sobura. (2021) Calibration of non-metric uav camera using different test fields, Geodesy and Cartography, 2021 Volume 47 Issue 3: 111–117. https://doi.org/10.3846/gac.2021.13080 6. Berteška, T., & Ruzgienė, B. (2013). Photogrammetric mapping based on UAV imagery. Geodesy and Cartography, 39(4), 158–163. https://doi.org/10.3846/20296991.2013.859781 7. Cramer, M., Przybilla, H.-J., & Zurhorst, A. (2017). UAV cam-eras: ovierview and geometric calibration benchmark. Inter-national Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2/W6, 85–92. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W6-85-2017 8. Jung, S. H., Lim, H. M., & Lee, J. K. (2010). 7. Acquisition of 3D spatial information using UAV photogrammetric method. Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photo-grammetry and Cartography, 28(1), 161–168 9. Jensen, John R (1986). Introductory Digital Image Processing, Prentice, Hall. 10. Lillesand T.M & Kiefer R.W (1979). Remote sensing and Image interpretation, New York. 11. S. Ullman, The interpretation of structure from motion., Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci., vol. 203, no. 1153, pp. 405–426, 1979. 12. https://geospatial.trimble.com/products-and-solutions/laser-scanning 13. https://viet-thanh.vn/ 14. URL: https://geo-matching.com/gnss-receivers/vrtk-gnss-rtk-system

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây