Nghiên cứu mô hình Blended learning trong dạy học toán cao cấp tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Research on blended learning model in teaching advanced mathematics at Quang Ninh University of Industry

Tóm tắt
Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tác động hầu hết các lĩnh vực trong xã hội trong đó có giáo dục, tạo điều kiện cho sự đổi mới các hình thức giảng dạy trên nền tảng công nghệ số, trong đó mô hình học tập Blended learning (B-Learning) là sự kết hợp giữa môi trường học tập offline và môi trường học tập online đang là một hình thức dạy học được nghiên cứu và triển khai rộng rãi trong và ngoài nước vì tính ưu việt như: chương trình linh hoạt, dễ cập nhật, đáp ứng mọi nhu cầu người học, nguồn tài liệu học online phong phú, cơ hội giao tiếp mở rộng,…Trong khuôn khổ bài viết, tác giả giới thiệu cơ sở lý luận, ưu điểm của mô hình B-Learning, từ đó phân tích và đưa ra một số giải pháp vận dụng B-Learning một cách hiệu quả trong hoạt động giảng dạy Toán cao cấp cho sinh viên nhà trường.

ABSTRACT:
     The strong development of the Industrial Revolution 4.0 (Industry 4.0) has been affecting most areas of society, including education, creating conditions for innovation in teaching forms on the platform. Digital technology, in which the Blended learning (B-Learning) learning model is a combination of offline learning environment and online learning environment, is a form of teaching that is widely researched and deployed in and around the world. abroad because of its superiority such as: flexible program, easy to update, meeting all learners' needs, rich sources of online learning materials, expanded communication opportunities,... Within the framework of the article, the author introduces Introducing the theoretical basis and advantages of the B-Learning model, thereby analyzing and offering some solutions to apply B-Learning effectively in teaching advanced Mathematics for school students.
Keywords: Blended learning, Industrial Revolution, advanced math teaching, teaching model.

Tài liệu tham khảo:
1. Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Oanh (2020), Nguyên tắc cơ bản để thiết kế các khóa học đại học theo mô hình Blended learning hiệu quả, Tạp chí Giáo dục số 477 (Kỳ 1 - 5/2020), tr. 18-22.
2. Lê Văn Toán (2020), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt- số 2, trang 33-36.
3. Nguyễn Ngọc Dung và Nguyễn Thị Toan, (2020), Blended Learning - Ứng dụng trong hoạt động đào tạo giáo viên giáo dục công dân, Tạp chí Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt kỳ 1, trang 216-220, tháng 5/ 2020.
4. Anthony Jnr, B. (2022). An exploratory study on academic staff perception towards blended learning in higher education. Education and Information Technologies, 27(3), 3107- 3133.
5. M. B. Horn and H. Staker, Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools, (1st Edition), JOSSEY - BASS A Wiley Brand, San Francisco, 2014, p. 31.
6. C. Graham, “Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions,” in Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs, C. J. Bonk and C. R. Graham (Eds.), Pfeiffer Publishing, 2006, pp. 3-21.
7. Nguyễn Đình Trí, Giáo trình “Toán học cao cấp tập 2”, NXB Giáo dục, 2009.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây