Tìm hiểu một số máy điện đặc biệt mới có xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới
The overview of new special electrical machines that are currently developing in the world

Vũ Hữu Quảng, Trần Thanh Tuyền, Ngô Văn Hà

Tóm tắt
Ngày nay trên thế giới, các nhà nghiên cứu cũng như các nhà sản xuất ngày càng quan tâm nhiều đến các hệ thống chuyển đổi năng lượng hiện đại. Trong các hệ thống này, máy điện là thành phần chính được chú ý nhiều và không thể thiếu trong sự phát triển của các công nghệ mới cũng như các hệ truyền động tiên tiến. Các máy điện đặc biệt cùng với các bộ truyền động mới hiện nay đang cho thấy giá trị ngày càng gia tăng đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp hiện đại. Bài viết này nhóm tác giả tổng hợp những nghiên cứu phát triển và thách thức mới nhất của máy điện trên thế giới hiện nay. Nội dung chính là thảo luận và tìm hiểu các công nghệ và cấu tạo của máy điện đặc biệt mới. Từ đó chúng ta có thể thấy được các xu hướng và cơ hội phát triển của các máy điện mới có thể cho các ứng dụng tiềm năng hiện đại.

ABSTRACT:
Today, researchers and manufacturers are increasingly interested in modern energy conversion systems. In these systems, the electric machine is the main component that receives much attention and is indispensable in the development of new technologies as well as advanced drive systems. Electric machines, along with emerging drives, are now showing increasing value and playing an important role in modern industry. In the paper, the authors summarize the latest developments and challenges of electrical machines in the world today. The main content is to discuss and learn about emerging technologies and the structures of electrical machines. From there, we can see the trends and development opportunities of possible new electric machines for modern applications.
Keywords: Electric motors, special electric machines, electric machines, brushless machines, permanent magnet machines

Tài liệu tham khảo:
1. Liu, C., Chau, K. T., Lee, C. H., & Song, Z. (2020). A critical review of advanced electric machines and control strategies for electric vehicles. Proceedings of the IEEE, 109(6), 1004-1028.
2. Cai, S., Kirtley, J. L., & Lee, C. H. (2022). Critical review of direct-drive electrical machine systems for electric and hybrid electric vehicles. IEEE Transactions on Energy Conversion.
3. Chan, C. C. (2007). The state of the art of electric, hybrid, and fuel cell vehicles. Proceedings of the IEEE, 95(4), 704-718.
4. Slemon, G. R. (1994). Electrical machines for variable-frequency drives. Proceedings of the IEEE, 82(8), 1123-1139.
5. Chau, K. T. (2015). Electric vehicle machines and drives: design, analysis and application. John Wiley & Sons.
6. Liu, C. (2018). Emerging electric machines and drives—An overview. IEEE Transactions on Energy Conversion, 33(4), 2270-2280.
7. Hlioui, S., Gabsi, M., Ahmed, H. B., Barakat, G., Amara, Y., Chabour, F., & Paulides, J. J. H. (2021). Hybrid excited synchronous machines. IEEE Transactions on Magnetics, 58(2), 1-10.
8. Wang, W., Lin, H., Yang, H., Liu, W., & Lyu, S. (2020). Second-order sliding mode-based direct torque control of variable-flux memory machine. IEEE Access, 8, 34981-34992.
9. Xie, S., Zuo, Y., Song, Z., Cai, S., Shen, F., Goh, J., ... & Lee, C. H. (2023). A Magnetic-Geared Machine with Improved Magnetic Circuit Symmetry for Hybrid Electric Vehicle Applications. IEEE Transactions on Transportation Electrification.
10. Zhao, Y., Li, D., Ren, X., Zou, T., & Qu, R. (2023). Design Trade-off Between Torque Density and Power Factor in Surface-Mounted PM Vernier Machines Through Closed-Form Per-Unit Equations. IEEE Transactions on Industry Applications.
11. Jiang, T., Zhao, W., Xu, L., & Wang, H. (2021). Investigation into multitoothed distribution design for magnetless doubly salient machine. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 7(4), 2787-2797.
12. Cheng, H., Liao, S., & Yan, W. (2021). Development and performance analysis of segmented-double-stator switched reluctance machine. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 69(2), 1298-1309.
13. Jing, L., Liu, W., Tang, W., & Qu, R. (2023). Design and optimization of coaxial magnetic gear with double-layer PMs and spoke structure for tidal power generation. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics.
14. Derakhshani, M. M., Ardebili, M., Cheraghi, M., & Jafari, R. (2020). Investigation of structure and performance of a permanent magnet vernier induction generator for use in double‐turbine wind systems in urban areas. IET Renewable Power Generation, 14(19), 4169-4178.
15. Wang, Y., Wang, Q., Zhu, X., Li, X., & Hua, W. (2022). An improved critical current calculation method of HTS field-excitation coil for double-stator HTS generator with stationary seal. IEEE Transactions on Energy Conversion, 38(1), 624-635.
16. Killeen, P., & Ludois, D. C. (2020, October). Three-phase bidirectional-flyback differential-inverter for synchronous electrostatic machines. In 2020 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE) (pp. 2364-2371). IEEE.
17. Wang, H., Chau, K. T., Liu, W., & Goetz, S. M. (2023). Design and Control of Wireless Permanent-Magnet Brushless DC Motors. IEEE Transactions on Energy Conversion.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây