Nghiên cứu phát triển phần mềm tự động thiết kế hộ chiếu khoan nổ mìn trong autocad cho đường hầm
Study on developing an automatic software to design tunnel blasting passport in autocad

Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Đức, Hồ Trung Sỹ, Nguyễn Mạnh Tường

Tóm tắt
Tự động hóa quy trình thiết kế hộ chiếu khoan nổ mìn tạo biên cho đường hầm là vấn đề cấp thiết trong điều kiện thực tế của nước ta. Bài báo trình bày về phương pháp phát triển phần vẽ tự động trong AutoCAD dựa trên những cơ sở lý luận về phương pháp tối ưu, phương pháp đồ thị cũng như thuật toán vẽ tự động trong AutoCAD. Tương tác của phần mềm với AutoCAD là yếu tố mới và quan trọng giúp hoàn thiện một chu trình khép kín tự động trên máy tính từ nhập dữ liệu đến xuất ra hộ chiếu trong AutoCAD nhờ đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất và giảm rủi ro trong công tác đào đường hầm.

ABSTRACT:
Automating the process of designing tunnel blasting passport to create smooth boundaries is an urgent issue in country’s actual conditions. This paper presents the method of developing automatic design software based on the optimization foundation theoretical methods, graphical methods as well as automatic drawing in AutoCAD methods. The software's interaction with AutoCAD is a new and important factor to help completing an automatic closed cycle on the computer from data entry to blasting passport export in AutoCAD, thereby contributing to increasing production efficiency and reducing risks in tunnel excavation.
 Keywords: Smooth blasting, drilling and blasting software, drilling and blasting passport, tunnel blasting.
 

Tài liệu tham khảo:
1. VERMA H K, SAMADHIYA N K, SINGH M, GOEL R K, and SINGH P K. Blast induced rock mass damage around tunnels[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2017, 71 (July 2017):149-158.
2. SPATHIS A T (Ed). Tunnelling in Rock by Drilling and Blasting[eB]. London: Taylor & Francis Group, 2013.
3. HU Ying-guo, LU Wen-bo, CHEN Ming, YAN Peng, and YANG Jian-hua. Comparison of blast-induced damage between presplit and smooth blasting of high rock slope[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2014, 47(4): 1307-1320.
4. LIU Kai-yun and LIU Bao-guo. Optimization of smooth blasting parameters for mountain tunnel construction with specified control indices based on a GA and ISVR coupling algorithm[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2017, 70 (March 2017): 363-374.
5. MAN Ke, LIU Xiao, WANG Ju and Wang Xi-yong. Blasting Energy Analysis of the Different Cutting Methods[A]. Shock and Vibration, 2018, Vol. 2018: 1-13.
6. XIE L X, LU W B, ZHANG Q B, JIANG Q H, WANG G H, and ZHAO J. Damage evolution mechanisms of rock in deep tunnels induced by cut blasting. Tunnelling and Underground Space Technology, 2016, 58: 257–270.
7. LÊ VĂN QUYỂN J. Tính toán các thông số và lập hộ chiếu khoan nổ mìn bằng phần mềm Blast-Designer 1.0. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 14, 4/2006, tr.33.36..
8. BERTA G. Explosives : an engineering tool[J]. Italesplosive, 1990, 6: 452–460.
9. HOLMBERG R (Ed). Explosives and Blasting Technique[eB]. Lisse: A.A. Balkema, 2003.
10. OLOFSSON S O. Applied Explosives Technology for Construction and Mining[B], Arla: Applex P.O. Box 71 S-640 43 ARLA, 1990.
11. ZHOU Chuan-bo, WANG peng, LEI Yong-jian, YIN Xiao-peng. Optimization on cut-hole of mining tunnel excavation[J]. Mining Science and Technology, 2009, 19(1): 70–73.
12. ZARE S and BRULAND A. Comparison of tunnel blast design models[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2006, 21(5): 533–541.
13. JIMERO C L, JIMERO E L and CARCEDO F J A. Drilling and blasting of rocks[B]. London: Taylor&Francis Group, 1995.
14. ZHANG Zong-xian. Rock Fracture and Blasting Theory and Applications[eB]. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.
15. LANGEFORS U and KIHLSTROM B. The modern technique of rock blasting[B]. Stockholm: Almqvist & Wiksell Forlag AB, 1978.
16. NOGEL J O. Rock fragmentation with explosives[B]. La Habana: Felix Varela, 1998. (in Spanish)

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây