Công nghệ phá đá bằng carbon điôxít lỏng và triển vọng ứng dụng tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
Fracturing rock using liquid carbon dioxide technology and its application prospects in underground coal mines in Quang Ninh region

Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Mạnh Tường

Tóm tắt
Phá vỡ than và đất đá bằng công nghệ phi nổ mìn đã và đang được nghiên cứu, áp dụng mạnh mẽ tại Trung Quốc. Trong số các công nghệ phi nổ mìn đang được ứng dụng, công nghệ sử dụng CO2 lỏng là “một giải pháp lý tưởng cho các môi trường đặc biệt phức tạp” theo nhận định của Hiệp hội chất nổ Trung Quốc[1]. Thông qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích và tổng hợp, bài báo làm sáng tỏ đặc điểm công nghệ, kết quả thử nghiệm trong thực tế khai thác mỏ than hầm lò, và những giải pháp khi phá vỡ đất đá bằng CO2 lỏng. Ngoài ra, việc định hướng về triển vọng ứng dụng công nghệ trên trong khai thác than hầm lò tại vùng than Quảng Ninh cũng được đưa ra thảo luận.
Từ khóa: Công nghệ phi nổ mìn, phá vỡ đất đá bằng CO2 lỏng, đào lò bằng CO2 lỏng, khai thác bằng CO2 lỏng.

ABSTRACT:
The technology of breaking coal and rock without using explosives has been researched and applied strongly in China. Among the non-blasting technologies being applied, technology using liquid CO2 is "an ideal solution for particularly complex environments" according to the China Explosives Association[1]. Through the analysis and synthesis research methods of documents, this paper clarifies the technological characteristics, experimental results in the fields of underground coal mining, and solutions when breaking rock and coal with liquid CO2. In addition, the prospect of applying the this technology in underground coal mining in Quang Ninh coal region was also discussed.
 Keywords: Non-blasting technology, fracturing rock using liquid CO2, roadway caving using liquid CO2, mining using liquid CO2.

Tài liệu tham khảo:
1. Zhou Mingan, Zhou Xiaoguang, Xia Jun, and Xu Tianfu, “Current status and development of carbon dioxide expansion blasting technology,” Mining Technology, vol. 20, no. 6, pp. 100–102, 2020, in Chinese.
2. S. feng WANG et al., “Non-explosive mining and waste utilization for achieving green mining in underground hard rock mine in China,” Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), vol. 29, no. 9, pp. 1914–1928, 2019, doi: 10.1016/S1003-6326(19)65099-5, in Chinese.
3. H. Zhou, X. Xie, and Y. Feng, “Rock breaking methods to replace blasting,” IOP Conf Ser Mater Sci Eng, vol. 322, no. 2, 2018, doi: 10.1088/1757-899X/322/2/022014, in Chinese.
4. Y. Zhang, J. Deng, B. Ke, H. Deng, and J. Li, “Experimental Study on Explosion Pressure and Rock Breaking Characteristics under Liquid Carbon Dioxide Blasting,” Advances in Civil Engineering, vol. 2018, 2018, doi: 10.1155/2018/7840125, in Chinese.
5. Chen Feng and Hu Fan, “Construction & Design For Project The Application of Carbon Dioxide Blasting Technology in Excavation of Subgrade Stonework,” Construction & Design For Project, vol. 2019, no. 05, pp. 102–104, 2019, doi: 10.13616/j.cnki.gcjsysj.2019.05.246, in Chinese.
6. Cui Yuming, Zhang Fubao, and Song Zhanping, “Application of carbon dioxide blasting technology in tunnel construction,” Tunnel Engineering, vol. 2019, no. 05, pp. 254–256, 2019, in Chinese.
7. M. Bi, G. Xing, F. Ying, Z. Zhen-hai, and Z. Bei-long, “Study on a New Type Fracturing Tube and Safety of Carbon Dioxide Expansion Blasting,” Blasting, vol. 2021, no. 01, pp. 25–34, 2021, doi: 10.3963/j.issn.1001-487X.2020.01.001, in Chinese.
8. T. Caldwell, “A comparison of non-explosive rock breaking techniques,” proceedings of Materials Science, pp. 1–7, 2005, Online, in Chinese.
9. Y. K. Du, R. H. Wang, H. J. Ni, M. K. Li, W. Q. Song, and H. F. Song, “Determination of rock-breaking performance of high-pressure supercritical carbon dioxide jet,” Journal of Hydrodynamics, vol. 24, no. 4, pp. 554–560, 2012, doi: 10.1016/S1001-6058(11)60277-1, in Chinese.
10. Ma Hai-zhong, “Practice of Carbon Dioxide Cracker Blasting Technology in Coal Mine Roadway Driving,” Shandong Coal Science and Technology, vol. 2019, no. 2, pp. 38–40, 2019, doi: 10.3969/j.issn.1005-2801.2019.02.016, in Chinese.
11. Tie Bi, “Analysis of Carbon Dioxide Pre-cracking Technology for 80124 Fully Mechanized Face in Xinjing Mine,” Coal Mine Modernization, vol. 2019, no. 6, pp. 160–165, 2019, doi: 10.13606/j.cnki.37-1205/td.2019.06.055, in Chinese.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây