Điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan đối với hàm điều khiển
Fixed points of Kannan-type mapping to control function

Tóm tắt
Mục đích của bài báo này là mở rộng các kết quả của R. Kannan [1] và J. Gócrnicki [2] cho lớp không gian b- metric mạnh. Cụ thể, chúng tôi sử dụng hàm điều khiển để thiết lập một số điều kiện đủ để ánh xạ kiểu Kannan có duy nhất điểm bất động và dãy lặp Picard hội tụ về điểm bất động trong không gian b- metric mạnh.Từ khoá: điểm bất động, ánh xạ co, ánh xạ kiểu Kannan, không gian metric, không gian b-metric mạnh.
Từ khoá: điểm bất động, ánh xạ co, ánh xạ kiểu Kannan, không gian metric, không gian b-metric mạnh.

ABSTRACT:
The purpose of this paper is to extend the results of R. Kannan [1] and J. Górnicki [2] to the class of strong b-metric spaces. Specifically, we use the control function to establish some sufficient conditions for Kannan-type mapping to have only fixed points and for Picard iterations to converge to fixed points in the strong b-metric space.
Keywords: Fixed point, contraction mapping, Kannan type mapping, metric space, strong b-metric space.
 

Tài liệu tham khảo:
1. Kannan R. (1968). Some results on fixed points. Bull. Calcutta Math. Soc. 60, pp. 71 - 76.
2. Górnicki J. (2018). Various extensions of Kannan's fixed point theorem. J. Fixed Point Theory Appl, 18, pp. 569 - 578.
3. Hiranmoy G., Lakshmi K. D., Tanusri S. (2018). On Kannan-type contractive mappings. Num. Func. Anal. Optimization, DOI 10.1080/01630563.2018.1485157.
4. Kirk A., Shahzad N. (2014). Fixed Point Theory in Distance Spaces. Springer, Cham.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây