Tai nạn lao động tại các mỏ than hầm lò tkv: Thực trạng và giải pháp phòng ngừa
Work accidents in underground coal mines of Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited: Current situation and prevention solutions

Phạm Đức Thang, Hoàng Hùng Thắng, Nguyễn Văn Thuấn

Tóm tắt
Tai nạn lao động là vấn đề tồn tại và thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tính mạng của người lao động, gây thiệt hại về người và tài sản, gián đoạn và tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các đơn vị, doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn được đặt lên hàng đầu. Tập đoàn nói chung và các đơn vị thành viên đã tập trung đầu tư lớn về nguồn lực tài chính, nhân lực cho công tác ATVSLĐ.Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng tai nạn lao động trong những năm gần đây đối với các mỏ than hầm lò thuộc TKV, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động.
Từ khóa: an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, văn hóa an toàn.

ABSTRACT:
Occupational accidents are an existential problem and challenge for all businesses. They directly affect the health and lives of workers, causing loss of life and property, disruption and increased costs enterprise production. Ensuring occupational safety and hygiene at member units and enterprises of Viet Nam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited is always given top priority. The Group in general and its member units have focused on investing heavily in financial and human resources for occupational safety and hygiene. Based on analysis and assessment of the current situation of hygiene and safety work, labor in recent years for underground coal mines of Vinacomin, the authors propose a number of solutions to prevent and minimize the risk of labor insecurity.
 Keywords: Safety, occupational hygiene, occupational accidents, safety culture.
 

Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Anh Tuấn. Nghiên cứu phân tích đánh giá tai nạn chết người trong khai thác than và đề xuất các giải pháp tổng hợp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn lao động, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, 2009.
2. Đinh Văn Cường. Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu an toàn về kỹ năng nhận biết, phát hiện nguy cơ, biện pháp xử lý, kỹ năng thoát hiểm và chỉ dẫn an toàn trong các mỏ hầm lò thuộc TKV. Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin, 2021.
3. Trần Tú Bà và nnk. Khảo sát, đánh giá hiện trạng tai nạn lao động do nguyên nhân người lao động vi phạm quy trình, quy phạm trong khai thác than hầm lò. Xây dựng các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động trong khai thác than hầm lò. Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin, 2021.
4. International Labour Organization. Safety and health in underground coalmines, 2009
5..https://nangluongvietnam.vn/tkv-tang-cuong-dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-san-xuat-27063.html.
6. Quyết định 55/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây