Ảnh hưởng của “tương đồng văn hóa” trong việc quảng bá phim truyền hình Trung Quốc ở Việt Nam
The effects of "cultural proximity" in promotion Chinese TV dramas in Vietnam

Tóm tắt
Cùng với sự phát triển của hệ thống Internet và xu thế toàn cầu hóa, việc quảng bá văn hóa thông qua phim truyền hình đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược truyền thông của mỗi quốc gia. Tại Trung Quốc, nền công nghiệp phim truyền hình phát triển tương đối sớm so với các quốc gia trong khu vực. Với đặc tính “tương đồng văn hóa”, phim truyền hình Trung Quốc dễ dàng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Bài viết này sẽ tiến hành phân tích ảnh hưởng của “tương đồng văn hóa” đến việc quảng bá phim truyền hình Trung Quốc ở Việt Nam trên ba phương diện là tư tưởng Nho giáo, hệ thống giáo dục và sở thích của giới trẻ.
Từ khóa: giao thoa văn hóa, phim truyền hình Trung Quốc, quảng bá văn hóa, truyền thông văn

ABSTRACT:
In conjunction with the development of the Internet system and globalization trends, promoting culture through TV dramas has become an important part of each country's communication strategy. In China, the TV drama industry develops relatively early than other countries in Asia. With the characteristic of “Cultural Proximity”, Chinese TV dramas easily receive warm responses from Asian audiences, including Vietnam. This article will analyze the influence of “Cultural Proximity” on the promotion of Chinese TV dramas in Vietnam in the following three aspects: Confucian ideology, the education system and young people's preferences.
 Keywords: Cultural interference, Chinese TV dramas, Cultural promotion, Cultural communication, Cultural Proximity

Tài liệu tham khảo:
1. Hoskins C, & Mirus R (1988). Reasons for the US Dominance in International Trade in Television Programs. Media Culture & Society,1988(4), pp. 499-504.
2. Bai Yin & Huong, L. T., & Chen Junpeng (2021). The strategies of culture adaptability for the dissemination of Chinese TV dramas by country——Taking the dissemination of domestic dramas in Vietnam as an example, in Chinese. China Television, 2021(10), pp. 12-19.
3. Straubhaar J (1991). Beyond media imperialism: Asymmetrical interdependence and cultural proximity. Critical Studies in Mass Communications,8(1), pp. 39-59.
4. Hiếu, L. T. (2015). Ảnh hưởng của Nho giáo trong văn hóa Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 4(89), pp. 88-97.
5. Zhang Ling & Chen Ying (2022). Thoughts on the "Cultural Proximity" theory——Taking the spread of Chinese TV dramas in Vietnam as an example, in Chinese. Journal of News Research, 2022(13), pp. 46-49.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây