Ứng dụng mô hình VAR nghiên cứu mối quan hệ giữa việc làm và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

 22:08 18/03/2024

Quảng Ninh là một tỉnh công nghiệp, thu nhập từ việc làm mà nhóm ngành công nghiệp tạo ra luôn góp phần đáng kể trong tổng giá trị tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong những năm gần đây, định hướng phát triển kinh tế của tỉnh là lấy nhóm ngành dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn nên tỷ trọng về việc làm và tăng trưởng kinh tế của nhóm ngành này đang có xu hướng tăng dần theo thời gian. Qua số liệu thống kê từ năm 2000 đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh, nghiên cứu đề xuất ứng dụng mô hình VAR làm cơ sở định lượng mối quan hệ giữa việc làm và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trên cả ba nhóm ngành khu vực I, II, III. Kết quả đạt được đã khẳng định thực sự tồn tại mối quan hệ qua lại giữa việc làm và tăng trưởng kinh tế trên cả ba nhóm ngành đảm bảo ý nghĩa thống kê. Từ kết quả nghiên cứu kết hợp với điều kiện thực tế của từng nhóm ngành, nghiên cứu gợi ý một số giải pháp cụ thể cho từng nhóm ngành nhằm ổn định, tăng trưởng việc làm tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững phù hợp trong thời kỳ kỷ nguyên số cho tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tiếp theo.
Từ khóa: tăng trưởng kinh tế, VAR, việc làm.

Ảnh hưởng của “tương đồng văn hóa” trong việc quảng bá phim truyền hình Trung Quốc ở Việt Nam

 22:37 04/03/2024

Cùng với sự phát triển của hệ thống Internet và xu thế toàn cầu hóa, việc quảng bá văn hóa thông qua phim truyền hình đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược truyền thông của mỗi quốc gia. Tại Trung Quốc, nền công nghiệp phim truyền hình phát triển tương đối sớm so với các quốc gia trong khu vực. Với đặc tính “tương đồng văn hóa”, phim truyền hình Trung Quốc dễ dàng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Bài viết này sẽ tiến hành phân tích ảnh hưởng của “tương đồng văn hóa” đến việc quảng bá phim truyền hình Trung Quốc ở Việt Nam trên ba phương diện là tư tưởng Nho giáo, hệ thống giáo dục và sở thích của giới trẻ.
Từ khóa: giao thoa văn hóa, phim truyền hình Trung Quốc, quảng bá văn hóa, truyền thông văn

Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hiện nay

 22:33 04/03/2024

Lối sống được hiểu là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của cộng đồng và các cá nhân của một dân tộc trong các thời kỳ lịch sử, theo những chuẩn giá trị xã hội nào đó . Theo đó, lối sống văn hóa được hiểu là các chuẩn giá trị xã hội mang tính văn hóa và trở thành phổ biến trong lối sống cộng đồng. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện xây dựng lối sống văn hóa cho toàn thể các tầng lớp dân cư trong đó có xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên. Đây là một hoạt động có tầm quan trọng đối với việc hình thành nhân cách sinh viên – lực lượng có tri thức, chủ nhân tương lai của đất nước. Việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên tại Đại học công nghiệp Quảng Ninh hiện nay cũng rất được chú trọng. Tuy nhiên, hiện trạng những thành tựu và hạn chế trong xây dựng lối sống văn hóa của sinh viên ĐHCN Quảng Ninh hiện nay cho thấy có rất nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng khiến cho hoạt động này còn chưa hiệu quả. Vì vậy, để xây dựng được lối sống văn hóa cho sinh viên ĐHCN Quảng Ninh cần nắm rõ được các nguyên nhân, từ đó đề ra và vận dụng các nhóm giải pháp phù hợp.
Từ khóa: Lối sống, Lối sống văn hóa, Sinh viên, Sinh viên đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Xây dựng định mức năng suất và tiêu hao vật tư cho thiết bị khai thác và tuyển quặng tại tổ hợp dự án bô-xit Tân Rai và Nhân Cơ - TKV

 09:51 28/12/2023

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện đang vận hành hai dự án thí điểm trong công nghiệp khai thác, chế biến quặng bô-xít (bauxite) để tiến tới sản xuất nhôm cho nhu cầu của đất nước. Hiện nay, các dự án bauxit Tân Rai và Nhân Cơ đã vận hành ổn định, đạt công suất thiết kế và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, trực tiếp tạo bước đột phá mới cho kinh tế khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế công nghệ và thực tế sản xuất tại Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng (LDA) và Công ty nhôm Đắk Nông (DNA), nhóm tác giả đã triển khai nhiệm vụ của TKV là: Xây dựng định mức năng suất và tiêu hao vật tư cho thiết bị khai thác và tuyển quặng tại Tổ hợp dự án bôxit Tân Rai và Nhân Cơ - TKV, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quản trị chi phí và giá thành sản xuất.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng: Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và sinh viên

 20:42 27/12/2023

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái và thù địch là nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của Đảng và chế độ xã hội. Mọi người, đặc biệt là cán bộ, giảng viên và sinh viên, càng cần phải nâng cao trình độ lý luận chính trị, cảnh giác khi sử dụng không gian mạng trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Chúng ta phải tỉnh táo để nhận ra những ý đồ nham hiểm của các thế lực thù địch và phânbiệt giữa quan điểm sai trái và phê bình chính đáng. Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng ta phải vận dụng những tiện ích của mạng xã hội, không gian mạng để làm tốt công tác tuyên giáo, tuyên truyền trên không gian mạng, không gian mạng được xem như một mặt trận mà chúng ta phải quan tâm, xem đó là một phương thức tuyên truyền dễ tiếp cận với quần chúng nhân dân. Đây chính phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ tư tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên, là nơi để họ có thể vận dụng nhận thức của mình để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Thực trạng và giải pháp khắc phục vấn đề thụ động trong học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 21:05 25/12/2023

Bài báo sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua điều tra 220 sinh viên K15 (năm học 2023-2024) để đánh giá thực trạng về tính thụ động trong học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Nội dung bài viết này tập trung (i) đánh giá thực trạng tính thụ động trong học tập, (ii) phân tích các nguyên nhân dẫn đến tính thụ động trong học tập và (iii) đưa ra một số khuyến nghị nhằm khắc phục tính thụ động trong học tập của sinh viên. Kết quả phân tích cho thấy sinh viên Trường Đại học Công nghệp Quảng Ninh còn rất thụ động trong học tập, tình trạng sinh viên chuẩn bị bài sơ sài trước khi đến lớp hay lười tìm kiếm thông tin sau giờ học vẫn còn nhiều; phương pháp học tập vẫn còn lệ thuộc vào giảng viên; sinh viên chủ động phát biếu, thảo luận còn rất ít. Tính thụ động trong học tập của sinh viên bị ảnh hưởng từ thói quen học tập của sinh viên, từ phương pháp giảng dạy của giảng viên và từ điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

Áp dụng mô hình ARDL để xác định mối quan hệ giữa FDI, tiến trình công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

 20:26 08/11/2023

Tỉnh Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày theo chiều hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị được xác định là nhân tố thu hút vốn đầu tư FDI, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững. Với mục đích nghiên cứu là ứng dụng mô hình ARDL vào xác định mối quan hệ giữa FDI, tiến trình công nghiệp hóa với tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Sử dụng dữ liệu thống kê trong giai đoạn 2000-2020 của tỉnh Quảng Ninh đã ra kết quả nghiên cứu nhân tố FDI và tiến trình công nghiệp hóa đã giải thích được 99.99% cho sự biến thiên của nhân tố tăng trưởng kinh tế và đảm bảo ý nghĩa thống kê. Cả hai nhân tố FDI và tiến trình công nghiệp hóa đều có quan hệ cùng chiều với tăng trưởng kinh tế, cụ thể khi tiến trình công nghiệp thay đổi ngay lập tức ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế còn nhân tố FDI thay đổi với độ trễ là ba năm sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Thông qua nghiên cứu này, các doanh nghiệp, các nhà quản lý có thể áp dụng để xác định được mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu cũng như biết được độ trễ mà các nhân tố ảnh hưởng tác động đến kết quả nghiên cứu.

Cán bộ, đảng viên với việc tu dưỡng đạo đức cách mạng trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Vệt Nam hiện nay

 23:15 10/09/2023

Từ ngàn xưa ở Việt Nam, đạo đức truyền thống luôn được đề cao vì tính luân lý và chuẩn mực trong việc điều chỉnh các hành vi của con người hướng theo các giá trị tốt đẹp. Bước vào thời kì đấu tranh cách mạng, đạo đức truyền thống được nâng lên một tầm cao mới đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là nền đạo đức tiến bộ của người cộng sản. Trong xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên được coi là lực lượng cốt cán trong việc tiên phong, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện, thực thi các phẩm chất đạo đức cách mạng để các tầng lớp nhân dân noi theo. Ngày nay, trong xu thế phát triển chung Việt Nam lựa chọn phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, ngoài những mặt tích cực thì những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường đang hàng ngày hàng giờ tác động mạnh mẽ đến đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên khiến cho nền đạo đức xã hội bị xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận diện được các biểu hiện của suy thoái đạo đức, lối sống đồng thời trên cơ sở lấy tư tưởng Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng làm nền tảng cán bộ, đảng viên cần tuân thủ một số vấn đề mang tính nguyên tắc để giữ vững và trau dồi đạo đức cách mạng cho bản thân mình cũng là cho toàn đội ngũ và toàn hệ thống Đảng.

Bảo vệ người tiêu dùng trước rủi ro từ mua hàng trực tuyến tại Việt Nam

 05:31 17/05/2023

Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, các thiết bị kỹ thuật số đã trở nên vô cùng phổ biến và có tác động mạnh mẽ đến tư duy cũng như hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn hoàn toàn bối cảnh người tiêu dùng toàn cầu, khiến người tiêu dùng tiếp tục mua sắm trực tuyến nhiều hơn, làm thay đổi nhu cầu của họ. Trong đó, Việt Nam cũng không hề ngoại lệ, mua sắm trực tuyến đã và đang dần trở thành một hình thức không hề xa lạ đối với người Việt Nam. Người tiêu dùng hầu như không cần phải suy nghĩ hay gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm hàng hoá mình cần mua, họ hoàn toàn có thể tiếp cận đến những sản phẩm, những nhãn hàng nổi tiếng với chất lượng cao cả ở trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, hình thức mua sắm này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng. Bài báo đứng trên góc độ của người tiêu dùng để chỉ ra những rủi ro của họ khi thực hiện mua sắm trực tuyến, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm vừa hạn chế các rủi ro trong lĩnh vực này, vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định. Từ khóa: Mua sắm trực tuyến, rủi ro, thương mại điện tử, hành vi người tiêu dùng

Tác động của chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 tới kinh tế - xã hội và những bài học kinh nghiệm ở Việt Nam

 22:23 15/05/2023

Giai đoạn 2020-2021, nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành gói chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 để phục hồi lại nền kinh tế. Trong quá trình thực hiện gói chính sách giảm thuế này của Chính phủ, ngoài mục tiêu phục hồi nền kinh tế toàn đất nước sau đại dịch, còn góp phần hỗ trợ người dân tiêu dùng và doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch để lại. Bên cạnh những kết quả đạt được theo mục tiêu Chính phủ đề ra, cũng như lợi ích mà người dân và doanh nghiệp nhận được thì vẫn còn không ít những khó khăn trong quá trình thực hiện gói chính sách này. Trên cơ sở nghiên cứu sử dụng các phương pháp so sánh, phân tích số liệu để đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế của gói chính sách giảm thuế GTGT tới người tiêu dùng, doanh nghiệp, Chính phủ. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra những bài học kinh nghiệm có thể là tài liệu tham khảo cho các gói giải pháp khác trong tương lai.Từ khóa: Thuế GTGT, Nghị quyết 43, Phục hồi phát triển kinh tế, Đại dịch Covid-19

Lựa chọn chỉ tiêu kinh tế để đánh giá trình độ thị trường lao động Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa

 23:34 11/04/2023

Trước làn sóng toàn cầu hóa đã tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng nên thị trường lao động càng phải được quan tâm, đánh giá để có đối sách phù hợp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, qua phần mềm hỗ trợ xử lý số liệu Stata, bài báo đề xuất hai chỉ tiêu đánh giá thị trường lao động là mức độ độ đô thị hóa và tỷ lệ lao động chất lượng cao. Hai chỉ tiêu này đảm bảo ý nghĩa thống kê nhỏ hơn 5% và chúng có thể giải thích được 96,19% sự biến thiên của thị trường lao động. Bài báo đề xuất một phương pháp khoa học mới nhằm đánh giá, đo lường chất lượng thị trường lao động. Hai chỉ tiêu đề xuất được xây dựng trên cơ sở khoa học gắn với thực tiễn chứng minh, giúp các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm có thể vận dụng để đánh giá chất lượng lao động cho đơn vị, cho doanh nghiệp, cho vùng kinh tế một cách nhanh chóng từ đó đưa ra đối sách kịp thời trong quá trinh quản lý.Từ khóa: Đô thị hóa, lao động chất lượng cao, lựa chọn chỉ tiêu, thị trường lao động, toàn cầu hóa.

Giải pháp nâng cao chất lượng tự học học phần Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 23:21 10/04/2023

Tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở Đại học của sinh viên. Tự học nhằm phát huy tính tự giác tích cực năng lực đọc sách và nghiên cứu của sinh viên để thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở các trường Đại học là "biến quá trình đạo tạo thành quá trình tự đào tạo của sinh viên". Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục về truyền thống cách mạng của Đảng. Qua đó nâng cao về lòng tự hào đối với Đảng và đối với dân tộc Việt Nam.

Xây dựng văn hóa số trong doanh nghiệp khai thác mỏ - chìa khóa để chuyển đổi số thành công

 11:19 07/04/2023

Văn hóa doanh nghiệp được xem như giá trị cốt lõi, là linh hồn của thương hiệu, là yếu tố khác biệt và nền tảng của sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Văn hóa số là văn hóa doanh nghiệp, được hình thành và phát triển trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Xây dựng văn hoá số được coi là chìa khóa của chuyển đổi số thành công, nó giúp doanh nghiệp tạo ra và hoàn thiện nguồn nhân lực số với sự đồng lòng, quyết tâm cao, tư duy đột phá sáng tạo, tạo ra các sáng kiến số, để sẵn sàng tiếp thu các phản hồi, đón nhận các thách thức, để biến chúng thành cơ hội mới, từ đó đưa doanh nghiệp có bước tiến vững chắc lên vị thế cao hơn trên thị trường. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu về: xây dựng khái niệm chuyển đổi số doanh nghiệp khai thác mỏ và những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp; phân tích vai trò quyết định của xây dựng văn hóa số đến thành công của chuyển đổi số; đặc biệt, những giải pháp đồng bộ và lộ trình các bước cụ thể được đề xuất, để giúp các doanh nghiệp khai thác mỏ Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng, hoàn thiện quy trình xây dựng văn hóa số, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số thành công.Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, doanh nghiệp khai thác mỏ, văn hóa số.

Tin xem nhiều

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây