Xây dựng định mức năng suất và tiêu hao vật tư cho thiết bị khai thác và tuyển quặng tại tổ hợp dự án bô-xit Tân Rai và Nhân Cơ - TKV
Building productivity norms and material consumption for mining and ore beneficiation equipment at the Tan Rai and Nhan Co bauxite project complex - TKV

Tóm tắt
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện đang vận hành hai dự án thí điểm trong công nghiệp khai thác, chế biến quặng bô-xít (bauxite) để tiến tới sản xuất nhôm cho nhu cầu của đất nước. Hiện nay, các dự án bauxit Tân Rai và Nhân Cơ đã vận hành ổn định, đạt công suất thiết kế và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, trực tiếp tạo bước đột phá mới cho kinh tế khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế công nghệ và thực tế sản xuất tại Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng (LDA) và Công ty nhôm Đắk Nông (DNA), nhóm tác giả đã triển khai nhiệm vụ của TKV là: Xây dựng định mức năng suất và tiêu hao vật tư cho thiết bị khai thác và tuyển quặng tại Tổ hợp dự án bôxit Tân Rai và Nhân Cơ - TKV, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quản trị chi phí và giá thành sản xuất.

ABSTRACT:
Vietnam Coal and Mineral Industry Group is currently operating two pilot projects in the bauxite ore mining and processing industry to progress to aluminum production for Vietnam's domestic needs. Currently, bauxite mining projects in Tan Rai and Nhan Co have operated stably, reached design capacity and have achieved remarkable initial results, contributing to the State budget, directly creating a new breakthrough for the Tay Nguyen region's economy. On the basis of technological design records and actual production at Lam Dong Aluminum Company Limited (LDA) and Dak Nong Aluminum Company (DNA), the author group has implemented TKV's mission of "Building productivity norms and material consumption for mining and ore beneficiation equipment at the Tan Rai and Nhan Co bauxite project complex - TKV", in order to meet  the requirements of strengthening the management of economic and technical indicators, cost management and production price.
 Keywords: Bauxite, norms, mining equipment, consumables

Tài liệu tham khảo:
1. Viện KHCN Mỏ. Năm 2021. Báo cáo tổng kết: “Tư vấn xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong các công đoạn sản xuất alumin“
2. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Quyết định số 54/QĐ-TKV ngày 15/01/2019, về việc ban hành tạm thời “Định mức lao động và năng suất một số thiết bị cơ giới vận tải chủ yếu trong khai thác, tuyển quặng bauxit của Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV”.
3. Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng, ngày 26/1/2015. Quyết định số 100/QĐ-LDA, về việc ban hành các chỉ tiêu kỹ thuật, định mức tiêu hao trong các công đoạn khai thác, tuyển quặng và sản xuất Alumin;
4. Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng, ngày 19/12/2017. Quyết định số 683/QĐ-LDA về việc ban hành các chỉ tiêu kỹ thuật, định mức tiêu hao trong các công đoạn khai thác, tuyển quặng và sản xuất Alumin;
5. Công ty nhôm Đắk Nông, ngày 30/5/2017. Quyết định số 406/QĐ-DNA tạm thời quy trình quản lý công cụ, dụng cụ;
6. Công ty nhôm Đắk Nông, ngày 31/5/2017. Quyết định số 416/QĐ-DNA ban hành tạm thời quy định thời gian sử dụng công cụ, dụng cụ thiết bị cơ điện.

  Ý kiến bạn đọc

Tin xem nhiều

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây