Áp dụng mô hình ARDL để xác định mối quan hệ giữa FDI, tiến trình công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh
Applying the ardl model to determine the relationship between fdi, industrialization process and economic growth of Quang Ninh province

Nguyễn Thị Mơ, LUSHICHANG

Tóm tắt
Tỉnh Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày theo chiều hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị được xác định là nhân tố thu hút vốn đầu tư FDI, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững. Với mục đích nghiên cứu là ứng dụng mô hình ARDL vào xác định mối quan hệ giữa FDI, tiến trình công nghiệp hóa với tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Sử dụng dữ liệu thống kê trong giai đoạn 2000-2020 của tỉnh Quảng Ninh đã ra kết quả nghiên cứu nhân tố FDI và tiến trình công nghiệp hóa đã giải thích được 99.99% cho sự biến thiên của nhân tố tăng trưởng kinh tế và đảm bảo ý nghĩa thống kê. Cả hai nhân tố FDI và tiến trình công nghiệp hóa đều có quan hệ cùng chiều với tăng trưởng kinh tế, cụ thể khi tiến trình công nghiệp thay đổi ngay lập tức ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế còn nhân tố FDI thay đổi với độ trễ là ba năm sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Thông qua nghiên cứu này, các doanh nghiệp, các nhà quản lý có thể áp dụng để xác định được mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu cũng như biết được độ trễ mà các nhân tố ảnh hưởng tác động đến kết quả nghiên cứu.

ABSTRACT:
Quangninh province is changing every day in a positive direction. Transport infrastructure and urban beautification are identified as factors to attract FDI capital, promoting the industrialization process to ensure stable and sustainable economic growth. The research purpose is to apply the ARDL model to determine the relationship between FDI, industrialization process anh economic growth of Quangninh province. Using statistical data in the period 2000-2020 of Quangninh province, research results on FDI factors and industrialization process have explained 99.99% of the variation in economic growth factors and ensure statistical significance. Both FDI factors and the industrialization process have a positive relationship with economic growth, specifically when the industrial process changes immediately affecting economic growth, while the FDI factor changes at a rapid rate. A delay of three years will affect economic growth. Through this research, businesses and managers can apply it to both determine the relationship and know the lag that influencing factors have on research results.
 Keywords: ARDL, economic growth, FDI, industrialization process, relationship

Tài liệu tham khảo:
1. Sơn, L. H. (2020). Nghiên cứu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Ninh. Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội.
2. Conconi, P., Sapir, A., Zamardi, M. (2016). The internationalization process of firms: From exports to FDI. Jounal of International Economics. Elsevier, vol 99(C), pp16-30.
3. Hùng, L. V. (2017). FDI và tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam, ngụ ý đối với dòng vốn FDI từ EU. Hội thảo quốc tế "Nâng cao chất lượng lực lượng lao động Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU)”.
4. Anh, N. T. T. (2018). Tác động lan tỏa năng suất của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam. https://vietnamfinance.vn/tac-dong-lan-toa-nang-suat-cua-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-o-viet-nam-20180216105337062.htm
5. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, 2016.
6. Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2001). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. Econometric Society Monographs, 31, 371-413.
7. Hà, N. T. T. (2020). Ứng dụng mô hình ARDL đánh giá mối quan hệ giữa thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. HCM Coujs – Kinh tế và quản trị kinh doanh 16(3), pp 68-80.
8. Seth, A., John, M. A., & Malhtu, A. Y. (2018). The impact of unemployment on economic growth in Nigeria: An application of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bound testing. Sumerianz Journal of Business Management and Marketing, 1 (2), 37-46.
9. Makringe, S.C., & Khobai, H. (2018). The effect of unemployment on economic growth in South Africa (1994-2016). Retrieved May 15, 2020 from https://mpra.ub.uni_muenchen.de/85305/1/MPRA_paper_85305.pdf
10. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.
11. Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây