Đánh giá hiệu quả phần mềm MAIN trong công tác tính khối lượng san nền tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Assessment of main's effectiveness for leveling volume calculations in Bim Son Industrial park - Thanh Hoa

Hoàng Văn Tuấn, Lê Thị Liên, Lê Duy Hiếu

Tóm tắt
Trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, quy hoạch xây dựng và giao thông,… sự trợ giúp của máy tính với các phần mềm tính toán ngày càng trở nên thông dụng. Việc xây dựng một chương trình tính toán, mô hình hoá địa hình, tạo đường đồng mức và đặc biệt là tính toán khối lượng đào đắp trong xây dựng và giao thông là hết sức cần thiết. San lấp mặt bằng là công việc làm phẳng những mặt nền gồ ghề, không bằng phẳng. Việc tính toán khối lượng san lấp có ảnh hưởng rất nhiều đến công trình cần thi công. Bài báo tổng hợp và đánh giá hiệu quả của phần mềm Main trong công tác san nền tại khu công nghiệp thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hóa. Kết quả cho thấy, phần mềm Main có giao diện trực quan, tính toán nhanh, đảm bảo yêu cầu độ chính xác trong công tác tính toán khối lượng san nền, được các đơn vị sản xuất nghiệm thu và phục vụ thi công các giai đoạn sau.

ABSTRACT
In the realm of design consultancy, construction planning, and traffic management, the utilization of computer-based calculation software has been increasingly popular. Developing a specialized program for terrain calculation, contour line creation, and earthworks volume estimation in construction and traffic projects has become essential. Among these tasks, floor leveling, which involves smoothing uneven ground surfaces, holds significant importance as it directly influences the construction process. This article presents a comprehensive evaluation of the effectiveness of the MAIN software in facilitating floor leveling activities within the industrial zone of Bim Son town, located in Thanh Hoa province. The findings demonstrate that the MAIN software boasts an intuitive interface, rapid calculations, precise results for leveling volume assessments, and widespread acceptance among production units, successfully catering to various construction stages.
Keywords: Floor leveling, construction, industrial park

Tài liệu tham khảo:
1. http://www.mt.gov.vn/html/công trình giao thông.
2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad và phần mềm Main.
3. Quyết định 451/QĐ-BXD năm 2016 công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
4. Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 4199:1995 và TCVN 4202:2012 (2012), Phương pháp xác định các tính chất cơ bản của đất, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Hà Nội.
5. Quy chuẩn 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
6. TCXD 7957-2008: Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.
7. TCXDVN 309:2004 “ Công tác trắc địa trong xây dựng công trình” – Yêu cầu chung

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây