Nghiên cứu cải thiện hiệu suất động cơ 5,5kw 4 cực qua cách quấn dây phần ứng trên phần mềm ANSYS MAXWELL
Research to improve 5,5kw 4-pole asynchronous motor performance based on the winding type by ANSYS MAXWELL software

Nguyễn Thị Thương Duyên, Trần Thanh Tuyền, Trần Văn Thương, Trần Thị Bích Thủy

Tóm tắt
Trong thiết kế máy điện, việc gia tăng hiệu suất động cơ luôn là chủ đề chính trong các nghiên cứu. Hầu hết tổn hao dây quấn trong động cơ điện thường xảy ra trong các cuộn dây phần ứng và cần giảm các tổn hao này. Trong nội dung bài báo, nhóm tác giả trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của kiểu quấn dây đồng khuôn, dây quấn 1 lớp với dây quấn 2 lớp đến tổn hao cũng như đặc tính của động cơ không đồng bộ (KĐB). Các thực nghiệm so sánh các kết quả thu được dựa trong mô hình phân tích phần tử hữu hạn của phần mềm Ansys maxwell với động cơ 5,5kW 4 cực.

ABSTRACT:
In electrical machine design, increasing machine efficiency has always been the main topic of research. Most winding losses in a machine usually occur in the armature winding and it is necessary to reduce these losses. In the content of the article, the authors will present a study on the influence of concentric, co-mold and 1-layer winding with 2-layer winding on the losses and characteristics of asynchronous electric motors. Experiments compare the results obtained in the finite element analysis model of Ansys Maxwell software with those obtained with a 5,5kW 4-pole motor.

Keywords: Induction motor, asynchronous motor, stator winding, single layer winding, double layer winding.
 
 
 

Tài liệu tham khảo:
1. Ashwin D, Ashok S, M. Dixit and V. Chavan (2015), "Design optimization of 15 kW, 2-pole induction motor to achieve IE4 efficiency level with copper die-casting," 2015 International Conference on Technological Advancements in Power and Energy (TAP Energy), Kollam, India, 2015, pp. 98-102.
2. D. T. Peters, E. F. Brush and J. L. Kirtley (2007), "Die-cast copper rotors as strategy for improving induction motor efficiency," 2007 Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing Expo, Nashville, TN, USA, 2007, pp. 322-327.
3. T.A. Stolarski, Y. Nakasone, S. Yoshimoto (2006), “Engineering Analysis with ANSYS Software”, Elsevier.
4. S. K. Sahdev (2018), “ Electrical Machines”, Cambridge University Press 2018.
5. Juha Pyrhonen, Juha Pyrhonen, Valeria Hrabovcova (2014), “Design of rotating electrical machines”, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom
6. AnsoftTM Co., “Maxwell v.14 Online Help”.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây