Nâng cao hiệu quả quản lý thu hút sinh viên vào khu nội trú Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Increase efficiency of management attracting students in the dormitory of Quang Ninh University of Industry

Trương Thị Mỹ Lương, Ngô Thị Hoài

Tóm tắt
Việc hình thành khu nội trú tạo chỗ ở an toàn, sạch đẹp, hiện đại, đầy đủ tiện nghi với các dịch vụ hữu ích cho công việc học tập, nghiên cứu, sinh hoạt của sinh viên ngày càng được các trường học chú trọng để thu hút sinh viên vào ở. Tuy nhiên với thực trạng sinh viên vào ở trong kí túc xá có xu hướng giảm cần phải có một số giải pháp để thu hút sinh viên vào ở trong khu nội trú. Với bài viết này nhóm tác giả chỉ ra thực trạng và đề xuất một số giải pháp thu hút sinh viên vào khu nội trú của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.Từ khóa: Kí túc xá, nội trú, quản lí, sinh viên

ABSTRACT:
The establishment of a boarding area to create safe, clean, modern, and fully equipped accommodation with useful services for students' study, research and daily life is increasingly being focused on by university to attract students to stay. However, the fact is that the number of students staying in the dormitories tends to decrease. Therefore, it is necessary to have some solutions to attract students to stay in the dormitory. In this article, the authors point out the current situation and propose some solutions to attract students to the boarding area of Quang Ninh University of Industry.
 Keywords: dormitory, boarder, manager, student.
 

Tài liệu tham khảo:
Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2011). Thông tư về Quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú ngày 27 tháng 6 năm 2011 của bộ Giáo dục - Đào tạo (Số 27/QĐ-BGDĐT).
URL: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2176

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây