Thiết kế bộ điều khiển tự động gia nhiệt bằng hơi nước cho tháp chưng cất tinh dầu.
Design automatic steam heating controller for essential oil distillation tower.

Bùi Thị Thêm, Nguyễn Thị Mến

Tóm tắt
Tinh dầu có vai trò rất lớn trong cuộc sống của con người hiện đại (giúp cải thiện sức khỏe, làm đẹp…). Vì thế yêu cầu về chất lượng và số lượng tinh dầu ngày càng cao. Tuy nhiên các hệ thống sản xuất tinh dầu ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thủ công theo công nghệ cũ. Sản phẩm tinh dầu đạt được chỉ ở loại thô (chứa khoảng 50% tinh dầu còn lại là lẫn tạp chất). Đặc biệt là quá trình cung cấp nhiệt thô sơ theo kinh nghiệm không đảm bảo được nhiệt độ ổn định cho hệ thống, gây thất thoát nguyên liệu; năng suất thấp, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tinh dầu. Trước tình hình này, chúng tôi tiến hành xây dựng bộ điều khiển tự động gia nhiệt bằng hơi nước đảm bảo chất lượng sản phẩm và năng suất cao. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển gia nhiệt bằng hơi nước tự động cho tháp chưng cất tinh dầu quế tinh chất. Từ khóa: Tháp chưng cất, tinh dầu, hệ thống gia nhiệt, tháp gia nhiệt.

ABSTRACT:
Essential oils play a huge role in the lives of modern people (improve health, beauty, etc.). Therefore, the requirements for the quality and quantity of essential oils are increasing day by day. However, the essential oil production systems in Vietnam are mainly small and manual production facilities based on old technology. Essential oil products are obtained only in crude type (contains about 50% of essential oils, the rest is mixed with impurities). Especially, the process of providing raw heat according to experience does not guarantee a stable temperature for the system, causing material loss; low yield, greatly affecting the quality of essential oils. Faced with this situation, we proceed to build an automatic controller for steam heating to ensure product quality and high productivity. This paper presents the results of research and design of an automatic steam heating control system for the distillation tower of cinnamon essential oil.
 Keywords: Distillation tower, essential oil, heating system, heating tower.

Tài liệu tham khảo:
1. Hung Hoang Duong (2004). Automation of the thermal process. https://voer.edu.vn/c/cac-he-thong-tu-dong-lo-co-bao-hoi/9f189dc4/1eb04095.
2. MSc. Pham Ngoc Minh (2006). Design and development of control system for essential oil distillation tower using PC104 technology. Automation today. (No. 4(68) 2006). https://sti.vista.gov.vn/file_DuLieu/dataTLKHCN//CVv227/2006/CVv227S042006016.pdf
3. Hoang Minh Son.(2006). Fundamentals of Process Control Systems. Bach Khoa Publishing House, Hanoi.
4. Phan Xuan Minh. (2007). Fuzzy control theory. Publishing scientific and technical.
5. Nguyen Phung Quang (2004). Matlab & Simulink for automation engineers. Publishing scientific and technical.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây