Xây dựng hình mẫu người quân tử trong thời đại ngày nay
Building a model of a gentleman in today's time

HOÀNG VĂN HÙNG, Zuo Gao Shan

Tóm tắt
Theo quan niệm của Khổng Tử “Quân tử" là hình mẫu người lí tưởng. Người quân tử lấy nhân nghĩa làm trọng, công bằng, trách nhiệm và dũng cảm, nhưng điều kiện tiên quyết để có dũng phải là nhân từ, tính chính trực, chính nghĩa. Làm thế nào để đạt tới đạo Trung Dung? Điều đó đòi hỏi các bên phải ứng xử mềm dẻo, linh hoạt dựa trên nguyên tắc và tình hình cụ thể lúc bấy giờ. Con người không phải sinh ra đã là quân tử, muốn trở thành quân tử thì phải kiên định tu dưỡng bản thân. Tu thân không chỉ bao gồm tu dưỡng nội tâm, tâm trí mà còn là tu dưỡng văn hóa và kĩ năng, kĩ nghệ. Thời nay, quan niệm Khổng Tử về hình mẫu người quân tử vẫn có ý nghĩa quan trọng và xã hội hiện đại cần một kiểu mẫu “quân tử” mới.

ABSTRACT
According to Confucius' concept, "The gentleman" is the ideal person. The gentleman takes humanity as the priority, justice, responsibility and courage, but the prerequisite for bravery is benevolence and righteousness. How to reach the Middle Way? That requires the parties to behave flexibly and flexibly based on the principles and specific situation at that time. If you want to become a gentleman, you must consistently cultivate yourself. Cultivating the body includes not only cultivating the inner mind and mind, but also cultivating culture, skills and techniques. about the model of the gentleman is still important and modern society needs a new model of "gentleman".
Keywords: Gentleman, Confucius, benevolent, righteous, ceremony

Tài liệu tham khảo:
[1]Ha Yen Chu, Picture Binh Chu, Luan Lu Chu Chu (Volume II), Beijing, Peking University, 2000, P.21
[2]Chu Hi, The Analects of Concentration (Volume III), The Four Book of Chapters and Notes, Beijing, Chinese Bookstore, 1983 Tr90.
[3] Trinh Thi Di Thu (Volume VII) Volume Two (Shang), Beijing, China Bookstore, 2004, pp.100.
[4 Cheng Shude, Analects of the Like, (IV), Beijing, Chinese Bookstore, 1990, pp.1053
[5] Trinh Thi Ngoai Thu (Volume VI), Volume II (Shang), Beijing, Chinese Bookstore, 2004, pp.388
[6]Luu Bao Nam, Analects of Righteousness, Beijing, Chinese Bookstore, 1990, Tr611
[7] Ha Yen Chu, Xing Bingchu, Luan Lu Chu Chu (Volume II), Beijing, Peking University, 2000, P.115

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây