Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh trong chiến lược đổi mới và phát triển của Nhà trường giai đoạn 2023-2030
Library of Quang Ninh University of Industry in the innovation and development strategy of the University in the period of 2023-2030

Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trương Thị Mỹ Lương

Tóm tắt
Bài báo nghiên cứu khái quát tình hình chung của Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và khả năng phục vụ, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cán bộ giảng viên, sinh viên trong quá trình đổi mới giáo dục đại học trên cơ sở chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2023-2030. Qua đó, tác giả đề xuất một số các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất nhằm từng bước đưa Thư viện trở thành giảng đường thứ hai của sinh viên, đáp ứng tối đa nhu cầu tự học và nghiên cứu khoa học, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục đại học trong chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2030. Từ khóa: chất lượng đào tạo, đổi mới giáo dục, giáo dục đại học.

ABSTRACT:
The newspaper presents the general situation of Information and Library Center and severing ability, satisfying the demands on teaching and studying of teachers and students during the education innovation basing on development policy of the University in the period from 2023 to 2030. Besides, the writer states some solutions which are the most practical and effective in order to bring the Library step by step becomes the second lecture hall of students, meets the demand of self-education and science research, and contributes to complete the higher education target in the University’s development innovation to 2030.
 Keywords: Training quality, education innovatio, higher education
 

Tài liệu tham khảo:
1. Thuy, B. L. (1998). Strategies for building and perfecting information systems in universities. Proceedings of the conference on scientific and technological information and materials; pages 50 - 52.
2. The, D. Q. (1999). Information activities - library at a university of Oxtraylia. Journal of universities and vocational education; pages 41-42.
3. Viet, L. V. (2000). Library profession handbook. Culture - Information, Hanoi.
4. Van, P. (1978). Reader work. General, City. Ho Chi Minh.
5. (1997). University education. Hanoi

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây