Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua các chủ đề hóa học
Integrated life skills education for high school students through chemistry topics

Tóm tắt
Trong bối cảnh hiện nay của nhà trường, với rất nhiều những khó khăn và thách thức, trong quá trình giảng dạy ngoài việc cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thì việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp là vấn đề được quan tâm hàng đầu. “ Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống” (KNS) là một hoạt động trong quá trình thực hiện giảng dạy nhằm đạt mục tiêu của môn học, giúp học sinh không quá áp lực về mặt kiến thức đồng thời nhận thức đúng đắn về các sự việc, hiện tượng tự nhiên xung quanh mình, từ đó có thái độ, hành động ứng xử đúng và phù hợp với thế giới quan và các mối quan hệ xung quanh mình. Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống thông qua các chủ đề hóa học sẽ giúp nâng cao năng lực của người học, tạo ra những con người có đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Với mong muốn giúp cho học sinh của mình tự tin hơn trong giao tiếp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và bạn bè, có tư duy hoàn thiện để hòa nhập với môi trường, suy nghĩ tích cực, thì hoạt động này là vô cùng cần thiết, giúp cho quá trình dạy và học môn hóa học trở nên có ý nghĩa và bớt áp lực hơn, đồng thời giúp các em có những nhận thức đúng đắn về những sự việc, hiện tượng xung quanh chúng ta, có cách cư xử chuẩn mực hơn.

ABSTRACT:
In the current school context, with many difficulties and challenges, in the teaching process, in addition to providing students with knowledge and skills, training and cultivating ethics, lifestyle and Forming good qualities is a top concern. "Integrating life skills education" (KNS) is an activity in the teaching process to achieve the goals of the subject, helping students not be too pressured in terms of knowledge and correctly aware of the events and natural phenomena around you, from which you have the right attitude and actions that are consistent with your worldview and the relationships around you. Integrating life skills education through chemistry topics will help improve learners' capacity, creating people with enough qualities and abilities to solve real-life problems. With the desire to help our students be more confident in communication, live responsibly with themselves, family and friends, have a perfect mindset to integrate with the environment, and think positively, the activity This is extremely necessary, making the process of teaching and learning chemistry more meaningful and less stressful, while also helping students have a correct understanding of the events and phenomena around us. , have more standard behavior.
Keywords Topics of chemistry, education of life skills, chemistry, skills (KN), life skills (KNS), high school (high school), UNESCO.

Tài liệu tham khảo:
1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình. Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh phổ thông. NXB Khoa học Kỹ thuật.
2. Lê Kim Long (Tổng chủ biên). Hóa học 10, kết nối tri thức với cuộc sống. NXB Giáo dục Việt Nam.
3. Lê Kim Long (Tổng chủ biên). Hóa học 11, kết nối tri thức với cuộc sống. NXB Giáo dục Việt Nam.
4. PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn (chủ biên). Thực hành kĩ năng sống, dành cho học sinh lớp 12. NXB GD Việt Nam.
5. Ngô Thị Tuyên. Cẩm nang giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. NXB GD.
6. Phùng Quốc Việt (2004). Những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học hóa học. Thái Nguyên

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây