Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh: Bối cảnh, thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển

 21:14 25/12/2023

Trong xu thế phát triển của giáo dục hiện đại, hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo (HTQT) của các trường đại học diễn ra như một tất yếu khách quan và ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các trường đại học trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong bài viết này, nhóm tác giả đã nghiên cứu, phân tích vai trò quan trọng của HTQT trong việc thúc đẩy phát triển trường đại học hiện nay; đánh giá một số kết quả tích cực của nền giáo dục đại học Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, từ đó tìm ra những điểm còn hạn chế, làm cơ sở nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục, để phát triển và nâng cao hiệu quả của hoạt động này, mang lại những giá trị thiết thực đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của Nhà trường.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 21:54 03/12/2023

vận dụng những kiến thức quốc phòng, an ninh đã học vào thực tiễn. Đồng thời hoạt động ngoại khóa còn giúp cho sinh viên biết cách tự tìm hiểu nghiên cứu để nâng cao mở rộng kiến thức và có thêm động lực học tập, yêu thích hơn môn học GDQP&AN và có thái độ tích cực trong học tập, rèn luyện. Mặt khác, hoạt động ngoại khóa môn học GDQP&AN còn giúp cho sinh viên thể hiện năng khiếu của bản thân, phát huy khả năng ứng xử linh hoạt, nâng cao kĩ năng mềm và hình thành kỹ năng làm việc nhóm. Thông qua hoạt động ngoại khóa môn học GDQP&AN sinh viên được cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng mà chương trình chính khóa không có và có thêm điều kiện rèn luyện thái độ, hành vi, lối sống tích cực, nâng cao tinh thần yêu nước sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua các chủ đề hóa học

 21:17 11/09/2023

Trong bối cảnh hiện nay của nhà trường, với rất nhiều những khó khăn và thách thức, trong quá trình giảng dạy ngoài việc cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thì việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp là vấn đề được quan tâm hàng đầu. “ Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống” (KNS) là một hoạt động trong quá trình thực hiện giảng dạy nhằm đạt mục tiêu của môn học, giúp học sinh không quá áp lực về mặt kiến thức đồng thời nhận thức đúng đắn về các sự việc, hiện tượng tự nhiên xung quanh mình, từ đó có thái độ, hành động ứng xử đúng và phù hợp với thế giới quan và các mối quan hệ xung quanh mình. Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống thông qua các chủ đề hóa học sẽ giúp nâng cao năng lực của người học, tạo ra những con người có đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Với mong muốn giúp cho học sinh của mình tự tin hơn trong giao tiếp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và bạn bè, có tư duy hoàn thiện để hòa nhập với môi trường, suy nghĩ tích cực, thì hoạt động này là vô cùng cần thiết, giúp cho quá trình dạy và học môn hóa học trở nên có ý nghĩa và bớt áp lực hơn, đồng thời giúp các em có những nhận thức đúng đắn về những sự việc, hiện tượng xung quanh chúng ta, có cách cư xử chuẩn mực hơn.

Xây dựng đề thi học phần đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 12:21 10/09/2023

Bảo đảm chất lượng trong xây dựng và vận hành chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra (CĐR) là một trong những yếu tố cốt lõi, quyết định chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Trong đó đánh giá học phần đáp ứng CĐR là yêu cầu quan trọng trong công tác đảm bảo, nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều người chưa nhận thức rõ cơ sở lý luận, tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của công việc xây dựng đề thi và chấm điểm trong chuỗi giá trị hình thành chất lượng giáo dục. Kiểm tra đánh giá là khâu quan trọng của quá trình dạy học, có tác động mạnh và hiệu quả đến sự thay đổi trong quy trình đào tạo ở trình độ đại học. Khi kiểm tra đánh giá được xây dựng trên cơ sở khoa học, đảm bảo các nguyên tắc nhất định thì sẽ kéo theo sự thay đổi về chất và lượng của chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, phương pháp dạy học… Bài báo đề cập đến công tác xây dựng đề thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nhằm đáp ứng CĐR chương trình đào tạo.

Nâng cao hiệu quả công tác lập thời khóa biểu các lớp tín chỉ theo tiêu chí đào tạo lấy người học làm trung tâm

 22:25 22/08/2023

Xếp thời khóa biểu là một bài toán rất khó khăn và phức tạp. Đối với thời khóa biểu trong trường đại học lại càng phức tạp vì việc xếp thời khóa biểu liên quan đến rất nhiều yếu tố: số học phần mở ra, thời gian học tập, số tiết học, giảng viên, sinh viên, phòng học… Bản thân việc xếp thời khóa biểu là rõ ràng nhưng mục đích, tính tối ưu của bài toán này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể rõ ràng. Không có chuẩn mực nào cho việc xác định tính tối ưu của một Thời khóa biểu. Điều khó nhất là ở sự hài lòng của người sử dụng. Sự phức tạp nhất của bài toán xếp thời khóa biểu nằm ở sự mâu thuẫn và phức tạp của các ràng buộc về quản lý tiết dạy và nhu cầu giáo viên. Giải quyết các mâu thuẫn ràng buộc trên nằm ngoài phạm vi tư duy logic của thuật toán và lập trình cổ điển. Vì vậy cần phải có một biện pháp, công cụ hỗ trợ, với bài viết này tác giả nêu ra cách thức, giải pháp để nâng cao hiệu quả và tính tối ưu của công tác xếp thời khóa biểu cho các lớp tín chỉ theo mỗi đợt học của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đáp ứng tiêu chí lấy người học làm trung tâm.

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học học phần Tiếng Việt nâng cao cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 21:13 22/06/2023

Các học phần Tiếng Việt nâng cao có vai trò rất quan trọng với các lưu học sinh Lào hiện đang học tập tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Việc học Tiếng Việt nâng cao góp phần giúp lưu học sinh Lào nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt, tạo thuận lợi khi tiếp cận, tham gia các môn học cùng với các sinh viên Việt Nam trong Trường cũng như tự tin giao tiếp trong quá trình các em học tập, sinh sống tại Việt Nam. Việc nghiên cứu và áp dụng những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm.

Nâng cao hiệu quả quản lý thu hút sinh viên vào khu nội trú Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 22:54 19/06/2023

Việc hình thành khu nội trú tạo chỗ ở an toàn, sạch đẹp, hiện đại, đầy đủ tiện nghi với các dịch vụ hữu ích cho công việc học tập, nghiên cứu, sinh hoạt của sinh viên ngày càng được các trường học chú trọng để thu hút sinh viên vào ở. Tuy nhiên với thực trạng sinh viên vào ở trong kí túc xá có xu hướng giảm cần phải có một số giải pháp để thu hút sinh viên vào ở trong khu nội trú. Với bài viết này nhóm tác giả chỉ ra thực trạng và đề xuất một số giải pháp thu hút sinh viên vào khu nội trú của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.Từ khóa: Kí túc xá, nội trú, quản lí, sinh viên

Mở rộng và phát triển hoạt động phục vụ cộng đồng trên cơ sở liên kết đào tạo hệ GDNN-GDTX tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 04:58 13/04/2023

Giáo dục thường xuyên là nơi nối lại quá trình học tập của học sinh không thi hoặc không đỗ vào các trường THPT công lập, là nơi bổ sung kiến thức và hoàn thiện kỹ năng, thái độ, phẩm chất để con người được phát triển hài hòa, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Giáo dục thường xuyên được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác. Như vậy Giáo dục thường xuyên được coi là một hình thức giáo dục phù hợp với xu thế giáo dục mới, đó là xã hội hóa giáo dục, xây dựng “xã hội học tập, học tập suốt đời”, làm nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển đất nước. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh liên kết với Trung tâm GDNN-GDTX Đông Triều và trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh quản lý và dạy văn hóa hệ THPT theo chương trình GDTX kết hợp học nghề đã tạo điều kiện cho nhiều học sinh trong độ tuổi đi học được tiếp tục học tập, làm chủ kiến thức, có cơ hội tìm kiếm việc làm.Từ khóa: giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, người học, quản lý.

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây