Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Solutions to improve the efficiency of educational management of first year students at Quang Ninh University of Industry

Tóm tắt
Công tác quản lý giáo dục sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của trường đại học, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý giáo dục sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, cần thiết phải nhận diện được các vấn đề then chốt, từ đó đưa ra những giải pháp định hướng đổi mới thiết thực. Bài viết tìm hiểu thực trạng công tác quản lý giáo dục sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp quản lý, giáo dục sinh viên năm thứ nhất, các hoạt động tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất, sự phối kết hợp chỉ đạo Ban giám hiệu, phòng, khoa để đạt hiệu quả tốt nhất trong công tác quản lý giáo dục sinh viên Nhà trường.

ABSTRACT:
Student education-management is one of the central and important tasks of the university, making an important contribution to improving the quality of human resource training. To improve the effectiveness of student education management at Quang Ninh University of Industry, it is necessary to identify key issues, thereby providing practical innovation-oriented solutions. This article explores the current status of first-year student educational management at Quang Ninh University of Industry and proposes some solutions to innovate the content and methods of managing and educating first-year students. educational propaganda activities, guidance and support for first-year students, coordination and direction of the Board of Directors, departments and faculties to achieve the best efficiency in the educational management of the University's students..
 Keywords: Management, Quang Ninh University of industry, solutions, efficiency, students

Tài liệu tham khảo:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2016). Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo.(2016). Kỉ yếu Hội nghị tổng kết chương trình công tác sinh viên giai đoạn 2012-2016, Hà Nội
[3]. Phạm Văn Quyết –Nguyễn Quý Thanh. Phương pháp nghiên cứu xã hội học. NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
[4]. Quy định công tác sinh viên Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh (Quyết định số 361/QĐ - ĐHCNQN ngày 06/8/2021)
[5]. Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Quyết định số 300/QĐ- ĐHCNQN ngày 05/7/2021)

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây