Nghiên cứu giảng dạy vật lí đại cương có hướng dẫn theo module: Phát triển năng lực tự học cho sinh viên
Research on teaching general physics with guided modules: Developing self-study capacity for students

Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Như Hoa

Tóm tắt
Phát triển năng lực cho sinh viên trong đào tạo đại học là yêu cầu của ngành giáo dục đặt ra cho giáo dục đại học, đặc biệt là phát triển năng lực tự học cho sinh viên. Sử dụng tài liệu có hướng dẫn theo module trong dạy học Vật lí đại cương ở Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (QUI) đã bước đầu mang lại những kết quả khả quan, giúp sinh viên nâng cao năng lực tự học từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày tới độc giả thực trạng tự học của sinh viên của QUI, nguyên nhân của thực trạng. Khái niệm, cấu trúc và qui trình soạn tài liệu dạy học có hướng dẫn theo module. Hiệu quả của việc áp dụng giảng dạy vật lí đại cương có hướng dẫn theo module nhằm phát triển năng lực tự học ở QUI.

ABSTRACT:
Teaching in the direction of developing learners' capacity is a requirement of the education sector, especially developing self-study capacity for students. Teaching with the support of guided materials according to modules in teaching General Physics at Quang Ninh University of Industry has initially brought positive results, helping students improve their ability to self-study from That contributes to improving the school's training quality.
 Keywords: Self-study capacity, Quang Ninh University of Industry, General Physics, Students, Documents with module instructions.

Tài liệu tham khảo:
1. Chung, V. Q., & Yến, L. H. (2004). Để tự học có hiệu quả. NXB Đại học Sư phạm.
2. Hiền, B. (2015). Từ điển Giáo dục học. NXB Khoa học và Kĩ thuật.
3. Hoành, T. B. (2007). Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa. NXB Đại học Sư phạm.
4. Toàn, N. C. (1999). Luận bàn và kinh nghiệm về tự học. NXB Giáo dục.
5. Tuyên, T. D. (2008). Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới. NXB Giáo dục.
6. Trung, T. (2020). Thiết kế tài liệu dạy học theo module học phần phương pháp dạy toán cho sinh viên sư phạm toán ở các trường cao đẳng sư phạm nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tạp chí Giáo dục (474), 39-42.
7. Loan, H. T., & Phượng, N. T. H. (2019). Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục (463), 21-24.
8. Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

  Ý kiến bạn đọc

Tin xem nhiều

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây