Nghiên cứu đề xuất phương án mở vỉa và chuẩn bị hợp lý khu phía Đông mỏ than Quảng La
A proposal research of proper opening and preparation solutions for the eastern area of Quang La coal Mine

VŨ THỊ NGOC, Phạm Quang Thành, Vũ Văn Nam

Tóm tắt
Mỏ Quảng La thuộc quyền quản lý, bảo vệ, thăm dò và khai thác của Tổng Công ty Đông Bắc. Hiện nay, Tổng công ty Đông Bắc đang giao cho Công ty 91 - Chi nhánh TCT Đông Bắc quản lý và khai thác. Mỏ được chia thành hai khu khai thác độc lập là khu Đông (khu Dân Chủ - Đông Quảng La) và khu Tây (khu mỏ Quảng La).Thời điểm hiện tại, các giấy phép khai thác tại mỏ Quảng La đã hết hạn[1]. Do đó, việc nghiên cứu để định hướng phát triển khu mỏ nhằm đảm bảo ổn định công ăn việc làm cho người lao động, khai thác triệt để nguồn tài nguyên than không tái tạo của đất nước là việc làm cần thiết. Bằng phương pháp đánh giá, phân tích các đặc điểm tự nhiên và hiện trạng khai thác tại khu phía đông của mỏ than Quảng La, bài báo đề xuất phương án mở vỉa và công tác chuẩn bị định hướng quy mô công suất của quá trình khai thác mới ở khu Đông mỏ than Quảng La.
Từ khóa: Công suất mỏ, mỏ than Quảng La, mở vỉa mỏ than hầm lò, chuẩn bị mỏ than hầm lò

ABSTRACT:
Quang La mine is under the management, protection, exploration and exploitation of Dong Bac Corporation. Currently, Dong Bac Corporation is assigning Company 91 - Northeast Corporation Branch to manage and exploit. The mine is divided into two independent mining areas: the East area (Dem Chu - East Quang La area) and the West area (Quang La mine area). Currently, the mining licenses at Quang La mine have expired[1]. Therefore, research to orient mine development to ensure stable jobs for workers and fully exploit the country's non-renewable coal resources is necessary. By evaluating and analyzing the natural characteristics and current mining status in the eastern area of Quang La coal mine, the article proposes a plan of opening the seam and preparation work to orient the mine capacity of a new exploitation process in the East area of Quang La coal mine.
Keywords: Mine capacity, Quang La coal mine, opening underground coal mine, preparing underground coal mine

Tài liệu tham khảo:
1. Các giấy phép khai thác khoáng sản số 2821/GP-BTNMT ngày 31/12/2008, giấy phép khai thác số 2406/GP-BTNMT ngày 05/10/2017 (gia hạn giấy phép 2821/GP-BTNMT); giấy phép khai thác số 2823/GP-BTNMT ngày 31/12/2008, giấy phép khai thác số 208/GP-BTNMT ngày 13/12/2021 (gia hạn giấy phép 2823/GP-BTNMT).
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đông Bắc năm 2023 và các năm tiếp theo.
3. Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và tuyến vận chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.
4. “Quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch 18-TCN-5-2006” do Bộ công thương ban hành năm 2006.
5. Giáo trình “ Mở vỉa và khai thác than hầm lò” . Trường Đại học công nghiệp quảng ninh. Năm 2022

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây