Kết hợp giao thức truyền tin TCP-VEGAS và giao thức định tuyến DSR để nâng cao hiệu suất truyền tin trên mạng mobile AD-HOC
Improve communication performance on mobile AD-HOC network by combining TCP-VEGAS communication protocol and DSR routing protocol

Phạm Thị Hường, Nguyễn Trí Nhân

Tóm tắt
Mạng tùy biến di động (Mobile Ad hoc Network - MANET) là một mạng không dây đặc biệt, với ưu điểm là khả năng hoạt động độc lập không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng mạng cố định, chi phí thấp, triển khai nhanh và tính di động cao. Để nâng cao hiệu suất truyền tin trên mạng Mobile Ad-hoc, ngoài sự cải tiến các giao thức truyền tin và giao thức định tuyến, sự kết hợp giao thức định tuyến với giao thức truyền tin giúp nâng cao thông lượng của mạng Mobile Ad-hoc. Bài báo đánh giá sự khác biệt hiệu suất của giao thức truyền tin TCP-Vegas và giao thức định tuyến DSR trên mạng Mobile Ad-hoc dựa trên các thông số: Tỷ lệ phát gói tin thành công, thông lượng, tỷ lệ rơi gói tin và độ trễ trung bình End-To-End. Kết quả mô phỏng trên phần mềm NS-2 cho thấy khi kết hợp giao thức truyền tin TCP-Vegas với giao thức định tuyến DSR có cơ chế điều khiển kích thước cửa sổ phát theo RTTs đã thực hiện tốt hơn so với khi kết hợp với giao thức định tuyến DSDV và giao thức định tuyến AODV. Từ khoá: giao thức truyền tin, giao thức định tuyến, TCP, DSR.

ABSTRACT:
Mobile Ad Hoc Network (MANET) is a special wireless network, with the advantage of being able to operate independently without dependence on fixed network infrastructure, low cost, and quick deployment. and high mobility. To improve the performance of communication on the Mobile Ad-hoc network, in addition to improving the communication protocols and routing protocols, combining the routing protocol with the communication protocol helps improve the throughput of the Mobile Ad network. -study. The article evaluates the performance difference between the TCP-Vegas communication protocol and the DSR routing protocol on the Mobile Ad-hoc network based on the following parameters: Successful packet delivery rate, throughput, packet drop rate. information and average End-To-End delay. Simulation results on NS-2 software show that combining the TCP-Vegas communication protocol with the DSR routing protocol with a mechanism to control the size of the transmission window according to RTTs performed better than when combining with routing protocol DSDV and routing protocol AODV
 Keywords: communication protocol, routing protocol, TCP, DSR.

Tài liệu tham khảo:
1. Lianghui Ding, Xinbing Wang, Youyun Xu Wenjun Zhang (2008), Improve throughput of TCP-Vegas in multihop ad hoc networks.
2. Razia Nisar Noorani (2009), Comparative Analysis of Reactive MANET Routing Protocols Under the Traffic of TCP VEGAS with Mobility Considerations.
3. K.N. Srijith, Lillykutty Jacob1, A.L. Ananda (2004), TCP Vegas-A: Improving the Performance of TCP Vegas.
4. Shagufta Henna (2009), A Throughput Analysis of TCP Variants in MobileWireless Networks.
5. Mohit P. Tahiliani, K. C. Shet, T. G. Basavaraju (2010), Performance Evaluation of TCP Variants over Routing Protocols in Multi-hop Wireless Networks.
6. Charles Perkins (1997), Ad Hoc On Demand Distance Vector (AODV) routing.
7. Charles E. Perkins and Pravin Bhagwat (1994), Highly dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector routing (DSDV) for mobile computers.
8. Josh Broch, David B. Johnson, and David A. Maltz (1998), The Dynamic Source Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây