Nghiên cứu ảnh hưởng của độ sâu khai thác đến quá trình biến dạng và sập đổ của đá vách bằng phần mềm FLAC3D
Research the effect of mining depth on deformation and collapse process of the roof by FLAC 3D software

Vũ Đức Quyết, Vũ Ngọc Thuần; Vũ Thị Ngọc

Tóm tắt
Khi độ sâu khai thác tăng lên, việc khai thác sẽ gặp nhiều vấn đề gây cản trở cho quá trình khai thác và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất an toàn cao. Để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác khi độ sâu khai thác gia tăng, cần phải đánh giá được ảnh hưởng của độ sâu khai thác đến diễn biến của quá trình biến dạng và sập đổ của đá vách, đây là cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật khai thác cho phù hợp. Bài viết sử dụng phần mềm Flac3D xây dựng mô hình khai thác với độ sâu khai thác tăng từ 100 m đến 300 m để so sánh mức độ biến đổi của độ sâu vùng phá hủy, dịch chuyển và ứng suất của đá vách.

ABSTRACT:
When the mining depth increases, the mining will face up to many problems that hinder the mining process and contain high risks of unsafety. To ensure safety and improve mining efficiency as the mining depth increases, it is necessary to evaluate the influence of mining depth on the deformation and collapse of the roof, this is the basis for providing suitable mining technical solutions. The article uses Flac3D software to build a mining model with the mining depth from 100 m to 300 m to compare the variation of the depth of the failure, displacement zone and the roof stress.
Keywords: Mining depth, Roof collapse, Roof displacement.

Tài liệu tham khảo:
1. Đào Viết Đoàn. (2018). Về vấn đề khai thác xuống sâu và những thách thức của ngành than Việt Nam, Hội nghị toàn quốc khoa học về trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững.
2. Itasca (2011). Flac3d user’s guide, Version 4.00.69. Itasca Consuling Group Inc, Minneapolis, MN 55401, USA.
3. 何满潮等著.(2008). 深部岩体力学基础.. 出版于科学出版社 (He ManChao (2008). Bases on deep rock mechanics, China Science Technique Press) (in Chinese).
4.何满潮,谢和平,彭苏萍,姜耀东(2005)。深部开采岩体力学研究。岩石力学与工程学报 (He ManChao, Xie HePing, Peng SuPing, Jiang YaoDong (2005). Study on Rock mechanics in deep mining engineering. Chinese Journal of Rock Mecanics and Engineering) (in Chinese).
5. 冯夏庭,王泳嘉(1998)。深部开采诱发的岩爆及其防治第略的研究进展。中国矿业。(Feng Xiating, Wang YongJia (1998). New development in researching rockburst induced by mining at great depth and its control strategies. Journal of China Coal Industry (in Chinese).

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây