Xử lý nước thải Mỏ - một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển ngành Than
How to treat wastewater from mines - an important task in implementing the strategy for the development of Coal industry

Nguyễn Thị Phương, Vũ Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Mai

Tóm tắt
Than đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, là tài nguyên năng lượng không tái tạo, một trong ba trụ cột chính (cùng với Dầu khí và Điện) trong chính sách an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên công nghiệp khai thác, chế biến, sử dụng than là ngành có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề xử lý môi trường của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là xử lý nước thải mỏ để tái sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt. Để thực hiện nhiệm vụ đó, trong thời gian qua ngành than đã không ngừng đổi mới công nghệ cũng như nâng công suất các trạm xử lý nước thải nhằm xử lý tối đa lượng nước thải trong quá trình khai thác mỏ cũng như quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn nước thải sau khi xử lý, bảo đảm đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải. Từ khóa: Than, Môi trường, Nước thải mỏ, Trạm xử lý nước thải

ABSTRACT:
Coal is a nonrenewable energy resource and one of the three primary pillars (together with oil, gas, and electricity) of Vietnam's national energy security policy. It plays a crucial role in the development of Vietnam's economy. One of the important tasks in environmental treatment of Vietnam Coal and Mineral Group in the process of implementing the Strategy for the development of Vietnam's coal industry to 2030, with a vision to 2045 is to treat mine wastewater for reuse in production and daily life. In order to accomplish that task, in the past time, the coal industry has constantly innovated technology as well as increased the capacity of wastewater treatment stations in order to maximize the amount of wastewater in the mining process as well as management, closely monitor the source of wastewater after treatment, to ensure it meets environmental standards before discharging.
Keywords: coal, environment, mine wastewater, wastewater treatment station
 

Tài liệu tham khảo:
1. Khánh Vy (2022). Nâng cao năng lực xử lí nước thải mỏ. https://www.thanthongnhat.vn/tin-tuc-tkv/nang-cao-nang-luc-xu-ly-nuoc-thai-mo-8907.html
2. Thông báo Kết luận của BTV Tỉnh ủy “về dự thảo báo cáo tình hình, kết quả phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2010 – 2020; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới”.
3. Hoàng Ngân (2022). TKV chú trọng trong ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực xử lí nước thải mỏ. https://moit.gov.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/tkv-chu-trong-ung-dung-cong-nghe-nang-cao-nang-luc-xu-ly-nuoc-thai-mo.html
4. Bộ Công thương (2021). Dự thảo “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
5. Ths. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Bùi Thanh Hoàng, TS. Nguyễn Văn Hậu (2019), Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho các trạm xử lý nước thải mỏ than thuộc TKV- Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trong khai thác chế biến sử dụng than khoáng sản và dầu khí".

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết

thuvien.qui.edu.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây